Upoznajte se sa OpenAI API-jem

U ovom članku želimo da vas upoznamo sa OpenAI API-jem, kako biste konačno mogli da isprobate i iskoristite sve mogućnosti koje on donosi.

Upoznajte se sa OpenAI API-jem

Već smo pričali o OpenAI-ju i kako se i na koji način promenio tokom godina, a sada ćemo prošetati kroz OpenAI API koji čini integraciju AI lakšom nego što je bila ranije.

Prvo, hajde da definišemo šta OpenAI API zapravo predstavlja. To je gomila uslužnih programa koji pomažu programerima da završe različite zadatke. Nije tajna da OpenAI API može olakšati zadatke, uključujući i navedene:

1. OpenAI API ćaskanje. Naravno, prvo imamo ćaskanje, gde korisnici konačno mogu da uživaju u malo prirodnijem iskustvu chat-a. Ranije znamo kako je to izgledalo – chat botovi su izgledali veoma veštački i korisnici ne bi dobili odgovore koje su tražili. OpenAI API je srećom i to promenio. Na primer, o današnjem chat botu možete razmišljati kao o pričanju sa virtuelnim pomoćnikom. Upravo tako je i napravljeno.

2. Dopuna teksta na osnovu GPT-3.5 modela. Napredni GPT-3.5 modeli su takođe poboljšali naše iskustvo dopunjavanja teksta. Tekst je sada prilagođen ljudima, uključujući složene rečenice koje se šalju kao odgovori na prirodan način.

3. Prevedite audio govor. Ne samo da vam OpenAI API omogućava da prevedete govor u tekst, već ga prvo možete transkribovati. Ovo čini mnoštvo zadataka lakšim i bržim. Sve je maksimalno pojednostavljeno i zadaci nam više ne oduzimaju mnogo vremena. 

4. Poređenje. Već smo spomenuli da možete da dopunjujete tekst na osnovu naprednih OpenAI modela, ali takođe možete da uporedite različite tekstove. Kako vam ovo može koristiti? Sada možete da koristite modele za ugrađivanje teksta da biste obavljali zadatke mnogo lakše i na profesionalniji način.

5. Kodiranje. U redu, verovatno ste najviše zainteresovani za ovaj deo - kodiranje i završetak koda. Ne samo da su sada ovakvi zadaci olakšani, već možete i da nadogradite svoje programiranje. Smanjenje najčešćih grešaka koje se dešavaju u procesu razvoja je ono na šta smo toliko dugo čekali.

6. DALL.E model slike. Pomenuli smo ovaj model u našem prethodnom članku, i dobro je znati da on pomaže pri generisanju slika. Zadaci kao što su kreiranje, generisanje i uređivanje slika postaju mnogo lakši, obavljaju se brže i precizniji su.

Kreiranje pomoću OpenAI API-ja

Nemojte samo da čitate o najnovijim tehnološkim dostignućima i promenama, već ih koristite da poboljšate svoje poslovanje ili usluge. Sa OpenAI API-jem možete kreirati:

1. Chatbot. Integrišite virtuelnog pomoćnika za ćaskanje/chat na svoju web lokaciju i lako poboljšajte korisničko iskustvo.

2. Kreirajte aplikaciju. Zabavite se i kreirajte moćnu aplikaciju koja će moći da uređuje i maniuliše slike na najbolji mogući način.

3. Napravite prilagođeni model mašine za učenje. Upravljajte tokom posla na jednostavniji način.

4. Bolje video iskustvo. Sada možete da nadogradite svoje audio, video i iskustvo razgovora tako što ćete lako popraviti titlove ili prevesti sve što je potrebno.

5. Koristite krajnju tačku modela za ugrađivanje. Koristite ga u svrhu da identifikujete sve negativne aspekte aplikacija koje pravite.

OpenAI API vam omogućava da gradite - i to doslovno bez granica, beskonačno.