Evo kako da napravite veb aplikaciju sa manje od 10 koraka!

Evo kako da napravite veb aplikaciju sa manje od 10 koraka!

Razmišljate o tome da sami napravite svoju veb aplikaciju? Uz naš kratak, ali koncizan i jasan vodič, nećete preskočiti niti jedan korak. Evo šta je potrebno za izradu jedne veb aplikacije:

  1. Postavite cilj. Pre svega morate da se zapitate koji je cilj veb aplikacije koju pravite? Razmislite o korisnicima vaše buduće veb aplikacije. Šta im je potrebno? Šta im možete ponuditi? 
  2. Obavite sami svoje istraživanje i to pre planiranja. Pre nego što počnete da pravite svoju novu veb aplikaciju, obavezno je obaviti istraživanje tržišta. Ovo će vam pomoći ne samo da pratite najnovije trendove, već i da prevaziđete konkurenciju. Morate biti bolji od njih i ponuditi nešto malo drugačije od onoga što su korisnici već videli i probali. Kada završite sa istraživanjem, dobra je ideja i da planirate funkcionalnosti vaše veb aplikacije.
  3. Dizajn. Sada je trenutak za zabavu. Moramo napraviti wireframes/mockups, sa ciljem vizualizacije svega o našoj aplikaciji. Ovde će vam biti potrebno malo tehničkog znanja vezanog za UI i UX.
  4. Programski jezici. Četvrti korak je izbor programskog jezika, zajedno sa framework-ima, bibliotekama i bazama podataka.
  5. Razvoj veb aplikacije. Treba razmotriti IDE-ove, kontrolu verzija (npr. Git) i serverska okruženja za razvoj. Ne zaboravite da implementirate funkcionalnosti na frontend-u (klijentskoj strani) i backend-u (serverskoj strani).
  6. Testirajte svoju buduću veb aplikaciju. Proverite sve komponente i funkcije vaše veb aplikacije. Važno je da proverite da li različiti delovi vaše aplikacije mogu pravilno da funkcionišu zajedno.
  7. Odradite optimizacija koda, resursa (slike, skripte, stilovi), i upita baze podataka za bolje performanse.
  8. Hosting. Naš osmi korak zahteva izbor davatelja hostinga. Ovde ćete takođe morati da postavite domen i HTTPS.
  9. Praćenje i održavanje vaše nove veb aplikacije. Sa veb aplikacijama, isto je kao i sa veb sajtovima. Uvek moramo pratiti njen performans, ali i razmatrati korisničke povratne informacije, kao i analitiku.

To bi bilo sve. Ako niste sigurni da možete sami da napravite veb aplikaciju, znajte da vam ovi stručnjaci mogu biti od velike pomoći.

closeup-shot-of-a-female-holding-a-tablet-with-onl-2023-11-27-05-24-15-utc.jpeg