React.js - Važnost i primena u praksi

Ukoliko ste se zapitali zašto treba da naučite da primenjujete React.js, znajte da ćemo Vam ovde objasniti sve ukratko u jednom članku. Pa, krenimo redom...

Od trenutka kada je React.js open-source-ovan, potrebe za ovom jedinstvenom Java Script bibiliotekom samo rastu. Danas, ovo je jedan od najčešće korišćenih 'framework'-a baš zbog svoje prilagodljivosti i mnoštva korisnih funkcija koje nudi. 

Kako izgraditi interaktivnu web aplikaciju na ''bezbolan način''? Da li ste znali da mnoge velike kompanije širom sveta to uspeju da ostvare baš sa React.js-om?

Ukoliko Vam kažemo da Instagram, Netflix, pa čak i Airbnb koriste ovu Java Script biblioteku, da li će Vaše interesovanje za ovim znanjem porasti?

Ovaj efikasan framework je u stanju da pravi različite korisničke interfejse po Vašoj želji. Fleksibilnost je jedna od glavnih pozitivnih strana React.js-a. 

Kompleksne UI strukture? Ne zadugo - React.js omogućava korisnicima da ih svedu na ''component tree'' i uveliko olakšaju svoj posao.

Sada ćemo navesti sve važne strane ovog Java Script 'framework'-a, te Vas pobliže upoznati zašto biste trebali da ga iskoristite u praksi:

1. Jordan Walke je razvio React.js.

2. Koriste ga mnoge poznate i velike kompanije. Gore smo već naveli neke, ali između ostalog tu su i BBC, Reddit, Yahoo i PayPal.

3. Moguće je koristiti React.js za pravljenje bilo koje web aplikacije, kao i komandnih linija interfejsa.

4. Skalabilan program sa sadržajem od čak 50 000 komponenti. Najbolji primer kako to funkcioniše u praksi je sam Facebook.

5. Vodeća pozicija koja sve više raste.

6. Lako se uči.

7. Jednosmeran protok podataka. Programeri su najzad u mogućnosti da vrše sve potrebne izmene u izgradnji svog projekta kada god to požele.

8. Koristi matične bibilioteke koje olakšavaju samo razumevanje zadataka.

9. Poboljšava performanse već postojećeg sajta, ukoliko je to potrebno.

10. Minimalistički pristup razumljiv svima.

Kada sve ovo još jednom pročitamo, lako je zaključiti zašto je baš React.js prevazišao popularne Vue i Angular na svetskim programerskim listama. Da li Vam je ovo dovoljno da biste pokrenuli svoju znatiželju i naučili koristiti neki novi PHP 'framework', u ovom slučaju React.js?