O platformama za kreiranje aplikacija bez koda

Platforme bez koda donele su revoluciju u oblasti razvoja i dizajna aplikacija jer omogućavaju baš svima da kreiraju različite web aplikacije bez potrebe za tehničkim znanjem. Ono po čemu su sve ove platforme prepoznatljive su najčešće mogućnosti jednostavnog "prevlačenja i ispuštanja" željenih komponenti koje jedna aplikacija može da sadrži, stoga je jasno da se grade na lak način. Poznate su i po svom interfejsu koji je uvek prilagođen korisniku.

Platforme za kreiranje aplikacija bez koda su takođe jednostavne, zabavne i donose iste rezultate kao i kod konvencionalnog kodiranja. Platforme bez koda su izbor broj 1 za mnoge kompanije širom sveta jer štede novac, vreme i energiju.

Platforma bez koda koristi vizuelni razvojni interfejs u kojem su u već unapred obezbeđene različite softverske komponente. Pravljenje aplikacije zahteva samo odabir različitih softverskih komponenti, a zatim njihovo prevlačenje i spuštanje na jedno mesto čini da se sve sklopi u jednu novu web aplikaciju. 

Prednosti platformi bez koda i kreiranja aplikacija bez koda:

1. Sposobnost da se fokusirate na ono što je zaista važno za posao/da se postigne uspeh. Timovi i pojedinci koji već koriste platforme bez koda za kreiranje različitih web aplikacija tvrde da su uspeli da se fokusiraju na jezgro aplikacije, što znači da su imali više vremena da upoznaju određene želje i potrebe klijenta te tržišta. Rezultat je uvek bilo poboljšano korisničko iskustvo. Sa platformama bez koda, nema potrebe da počinjete od nule sa UI/UKS-om.

2. Troškovi se smanjuju za 80%. Neverovatno, ali istinito, izgradnja aplikacije sa platformom bez koda može smanjiti troškove za 80%. Smatramo da do sada već svi znaju koliko, barem okvirno, mogu da koštaju konvencionalni DevOps pristupi.

3. Nema potrebe da razmišljate o osnovnim sistemima. Kada neko pravi novu web aplikaciju, mora da razmišlja o brojnim stvarima. Srećom, sa platformama bez koda, nema potrebe za razmišljanjem i brigom kada su u pitanju baze podataka, bezbednost, pa čak i "cases" (slučajevi). Da, možda ćete morati da angažujete front-end i back-end programere da biste maksimalno iskoristili potencijal određene aplikacije, ali će ceo proces biti obavljen mnogo brže nego inače. Statistika tvrdi da je pravljenje aplikacije sa platformom bez koda 70% brže nego na konvencionalan način.

Nedostaci korišćenja platforme bez koda:

1. Ograničeno prilagođavanje. Prilikom kreiranja aplikacije sa platformom bez koda, možda će postojati potreba da se prilagode procedure kompanije da bi se dostigle potrebne i željene mogućnosti mreže bez koda.

2. Bezbednosni rizici. Sa platformama bez koda, nema punog ovlašćenja kada je u pitanju rad sa kodom, što znači da mogu postojati neki bezbednosni rizici.

Koje su neke od glavnih karakteristika svake platforme bez koda?

Pomenuli smo neke karakteristike koje čine platforme bez koda prepoznatljivim na početku ovog blog posta, ali hajde da bliže pogledamo šta čini jednu platformu bez koda:

1. Prevucite i spustite interfejs ("drag-and-drop"). Ovo je prva i najprepoznatljivija karakteristika kada govorimo o platformama bez koda. Prevlačenje i ispuštanje softverskih komponenti, a zatim omogućavanje da rade kao jedna web aplikacija je definitivno centralna funkcija svake platforme bez kodiranja. Ovakav tip interfejsa platforme bez kodiranja takođe čini zabavnim i jednostavnim za korišćenje, ali i nudi brojne načine za kombinovanje različitih funkcija. Samim tim uvek dolazimo do kombinacije različitih, odnosno poboljšanih funkacija određene aplikacije.

2. Baze podataka. Platforme bez koda dolaze unapred konfigurisane ili već imaju bar osnovni korisnički interfejs. Povezivanje sa potrebnom, ili bolje rečeno željenom bazom podataka je u potpunosti pojednostavljeno.

3. Sastavljanje unapred konfigurisanih komponenti. Većina platformi bez koda takođe nudi sastavljanje unapred konfigurisanih komponenti, što znači da obezbeđuju dizajn korisničkog interfejsa. Izgradnja bloga ili softvera je na ovaj način mnogo lakša jer moduli samo moraju biti prevučeni i ispušteni na logičan način. Naravno, nije potrebno ni skriptovanje.

Postoje 3 jednostavna koraka koje svako može da prati kako bi kreirao web aplikaciju bez koda:

1. Kreiranje izgleda. Strukturirajte temu vaše nove aplikacije sa svrhom da je iskoristite na najbolji mogući način, te zadovoljite potrebe određenog tržišta.

2. Unapred konfigurisani sadržaj. Sledeće što nam treba je sadržaj, a dobro je znati da je isti unapred konfigurisan. Prilagodite ga tako da odgovara potrebama korisnika.

3. Pokretanje aplikacije. Treći korak je pokretanje aplikacije, a na isti može da se pređe kada su sve funkcije povezane i iskombinovane. Aplikacija je sada spremna za potrebe novih korisnika!

Da li je platforma bez koda sposobna da zameni programere, ili će to moći da uradi u nekoj skorijoj budućnosti? Uprkos tome što su veoma lake za korišćenje, jednostavne i moćne, istina je da platforme bez koda nikada neće imati pravu sposobnost da u potpunosti zamene programere. Kada su programeri u pitanju, sigurno je da oni mogu da ponude mnogo više od pisanja kodova. Iskustvo jednog uspešnog softverskog inženjera ne može se zameniti nijednom platformom bez koda. Skriptovanje je takođe važno, a isto se ne može uraditi na isti način pomoću alata.

Sve u svemu, platforme bez koda definitivno minimiziraju troškove, energiju i vreme koje je potrebno potrošiti na kreiranje određene aplikacije. Oni apsolutno smanjuju suvišne i repetitivne zadatke, što daje više vremena i energije da se fokusira na veće i važnije ideje i karakteristike aplikacije. Sve navedeno zajedno neminovno dovodi do poboljšanog korisničkog iskustva.