Istraživanje tržišta i analiza konkurencije

Koja bi bila osnova svakog posla u sferi digitalnog marketinga? U pravu ste, to bi definitivno predstavljalo istraživanje tržišta i analiza same konkurencije, kao i prisutnosti iste.

Istraživanje tržišta i analiza konkurencije

Ali, šta nam je potrebno da bismo istražili navedene bitne stavke? To su u svakom slučaju
različite vrste SEO alata. Da li ste znali da je korišćenje istih dostupno baš svima? Ali, da li
svi znamo da ih koristimo na pravilan način?

Od samog razumevanja istraživanja tržišta i analize konkurencije, ali i sposobnosti upotrebe
navedenih alata, zavisiće i sam naš rezultat online poslovanja i mesta na kojem ćemo se naći.
Jasno nam je da je Vaš krajnji rezultat bolje rangiranje na Internetu, povećanje prodaje usluga
ili proizvoda, kao i razvoj samog online poslovanja u željenom pravcu.

Hajde da vidimo šta tačno podrazumeva istraživanje online tržišta. Koje su važne fraze i reči
(ključne reči) za delatnost Vašeg poslovanja? Jasno Vam je da Vas korisnici na taj način
pronalaze online. Kada analiziramo ove stavke, dolazimo do zaključka koja je prosečna
mesečna potražnja. Naravno, pri ovakvoj analizi, potrebno je osvrnuti se i unazad, te uzeti u
obzir i proteklu godinu. Da li je bilo nekih važnijih oscilacija? U kojem vremenskom periodu
se to dešavalo?

Ukoliko je Vaše poslovanje usmereno ka nekoj užoj marketinškoj niši, pri samoj ovoj prvoj
fazi istraživanja je moguće videti sve ključne fraze i reči, te samim tim usmeriti poslovanje u
željenom pravcu. Ali, ukoliko je Vaš posao veći, te nudite više proizvoda i usluga, prvo
radimo obimniju, odnosno grublju analizu. Pri široj analizi najvažniji cilj je napraviti podniše,
odnosno odrediti prioritete poslovanja po veličini i važnosti, kao i usmerenju.

Koji su Vaši ciljevi poslovanja? Ovo je važno iz razloga što se na taj način i pravi prioritet
ključnih fraza i reči. Koja je konvertabilnost istih? Konvertabilnost predstavlja jačinu odnosno
sposobnost određene ključne reči da nekog korisnika ''pretvori'' u Vašeg kupca proizvoda ili
usluge. Samim tim, ovo je sledeći zadatak koji se vrši nakon određivanja ključnih pojmova.
Došli smo do trećeg zadatka, a to bi bio sagledavanje konkurencije i njihove jačine. Ovo je
deo kada moramo odlučiti o našim prioritetima online poslovanja.

Analiza konkurencije na ispravan i potpun način

Čak i najbolji proizvod na svetu ne može biti uspešno predstavljen i prodat ukoliko ne
poznajemo zakone online marketinga, ali i borbe na samom tržištu Interneta. Iz tog razloga,
najvažanije je analizirati konkurenciju na ispravan način.

Izreka ''Drži svoje prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže'' bi se mogla primeniti na ovu oblast.
Naravno, nemojte razmišljati o svojoj konkurenciji kao neprijateljima, ali ih definitivno
''držite na oku''.

Jasno nam je da se online konkurencija razlikuje u mnogo stvari od konkurencije na tržištu u
fizičkom svetu. Zašto? Razmislite o niši Vaše delatnosti. Da li već znate ko je iz iste niše
zauzeo prvo mesto na Google-u? Verovatno znate, ali ono što ne znate je da se Vi ovde ne
takmičite samo sa onima koji plasiraju sličan proizvod ili uslugu, već i sa raznim blogovima,
portalima, pa čak i forumima koji se baziraju na Vašoj oblasti. Zvuči kao mnogo
konkurencije, zar ne?

Ali, Vi ste u konkurenciji sa njima samo iz jednog razloga - iste ključne reči koje korisnici
koriste za online pretragu! Sada Vam je malo lakše, zar ne? Dakle, opet dolazimo do
zaključka koji smo već naveli i na samom početku - SEO pozicija.

Naša ideja je da navedene portale, blogove, pa čak i forume gledate kroz drugu prizmu -
iskoristite njihovo postojanje da se na istima reklamirate! Takođe, možete napraviti i online
saradnju, te samim tim biti vidljiviji novim korisnicima.

Kada smo sve to prošli, sledeći korak je da razmislimo o konkurenciji koja je u stanju da
potroši izvesnu količinu novca na online reklamiranje i oglašavanje. Kako ćemo znati na koji
način oni to čine? Koji je njihov plan? Kao što je već ranije rečeno, tu na scenu stupaju
različiti alati. Uz pomoć tih alata, moguće je na izvestan način analizirati i ovakve konkurente.

U redu, sada kada smo sve ovo naučili, želimo izdvajiti ključne reči te napraviti strategiju
online poslovanja u pravom smeru. Najvažnije od svega je da budete realni sa samim sobom -
šta zapravo želite da postignete? Biti prvi na Google-u Vam možda i ne bi bio najveći uspeh,
odnosno ne bi Vam doneo ono čemu Vi težite.

Hajde da pojednostavimo sve - razmislite o svom budžetu koji želite da potrošite na online
poslovanje. Koja je Vaša orijentisanost? Da li ste orijentisani isključivo ka brzim rezultatima?
Isti se mogu postići pomoću plaćenog oglašavanja.
Ili ste se ipak odlučili da na sporiji, ali sigurniji i kvalitetniji način izgradite svoj brend? U
ovom slučaju, služićete se SEO tehnikama i težnji ka boljoj rangiranosti na pretraživačima.
Znajte da niti jedan od ovih načina nije sam po sebi bolji ili lošiji, već zaviši od Vaših potreba
i mogućnosti.

Nemojte o analizi tržišta i konkurencije razmišljati kao o još jednom zadatku koji mora da se
završi, već radije kao o nečemu što će Vam proširiti vidike, te unaprediti i usmeriti Vaše
poslovanje u nekom novom, boljem pravcu.